ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި 32 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ އިޔާން އަލީ ވަހީދު ހޯދައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި 32 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ އިޔާން އަލީ ވަހީދު ހޯދައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި 32 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ އިޔާން އަލީ ވަހީދު ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 25 އިން 29 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުން އޭދަފުށި އަލިތަރި، އިޔާން އަށް ދެވަނަ...