އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިއްތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި 31 ޖުލައި 2017

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިއްތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި 31 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫ ( ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 2010/7 ) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ 11 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވާ...