ބ. އަތޮޅޮގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިނގް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ބ. އަތޮޅޮގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިނގް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

  ބ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޭދަފުށީގައި “ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން” ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓާއި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން...