ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި 32 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ އިޔާން އަލީ ވަހީދު ހޯދައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި 32 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ އިޔާން އަލީ ވަހީދު ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 25 އިން 29 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުން އޭދަފުށި އަލިތަރި، އިޔާން އަށް ދެވަނަ...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިއްތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި 31 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫ ( ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 2010/7 ) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ 11 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވާ...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ރައުންޑްގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ވާދަކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅޭއިރު މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ށ....

ޗައިނާގެ ޒިއާންޖީ ކޮލެޖް އޮފް ފޮރިން ސްޓަޑީޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތޮލާލުއަބްދުއްރަހްމާން ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ޗައިނާގެ ޒިއާންޖީ ކޮލެޖް އޮފް ފޮރިން ސްޓަޑީޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތޮލާލު އަބްދުއްރަހްމާން ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ސެމިނާ އޮން މެނޭޖްމަންޓް ކެޕޭސިޓީ ފޯ ލޯކަލް ކައުންސިލްސް” ގެ...

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި 08 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށްދިޔައެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލް އަލަށް އިންތިޚާބުވުމާއި...

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަކަށް ޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު، ނާއިބުރައީސް އަކަށް ޙައްވާ ސަމީހާ

މިއަދު އަލަން އިންތިހާބު ކުރެވުނު އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަކަށް ޠަލާލް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އަދި ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ޙައްވާ ސަމީހާ އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ. އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ބޭއްވި އެ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި...

އޭދަފުށީ ހިއްކި ސަރައްދުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އޭދަފުށީ ހިއްކި ޞަރަޙައްދު ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން 300 އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް  އިންދައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކާިއި އޭދަފުށީގެ ހުރިހާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކަކަށް ދައުވަތުދެއްވިއެވެ. މި...

ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް އޭދަފުށީގައި ގާއިމު ކުރަނީ

ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް، ބ. އޭދަފުށިގައި ގާއިމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ މަރުކަޒުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު މޫސާ އެވެ. އޭދަފުށީ...

ބ. އަތޮޅޮގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިނގް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

  ބ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޭދަފުށީގައި “ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން” ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓާއި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން...