ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި 32 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ އިޔާން އަލީ ވަހީދު ހޯދައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި 32 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ އިޔާން އަލީ ވަހީދު ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 25 އިން 29 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުން އޭދަފުށި އަލިތަރި، އިޔާން އަށް ދެވަނަ...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިއްތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި 31 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނޫ ( ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 2010/7 ) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ 11 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވާ...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ރައުންޑްގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ވާދަކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ހިމެނޭ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޅޭއިރު މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ ށ....

ޗައިނާގެ ޒިއާންޖީ ކޮލެޖް އޮފް ފޮރިން ސްޓަޑީޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތޮލާލުއަބްދުއްރަހްމާން ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ޗައިނާގެ ޒިއާންޖީ ކޮލެޖް އޮފް ފޮރިން ސްޓަޑީޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތޮލާލު އަބްދުއްރަހްމާން ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ސެމިނާ އޮން މެނޭޖްމަންޓް ކެޕޭސިޓީ ފޯ ލޯކަލް ކައުންސިލްސް” ގެ...

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި 08 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 13.00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށްދިޔައެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލް އަލަށް އިންތިޚާބުވުމާއި...

ކައުންސިލް މިޝަން

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް މަތިކުރެވިފައިވާ އެންމެހާކަންތައްތަކާއި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއިއެކު، ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުމެވެ.

ރަށުގެ ތައާރަފް

އޭދަފުށްޓަކީ މާލެއާއި ގާތްގަޑަކަށް 64 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. އެއީ ކަނޑު ބޯޓުގައި ނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ހަގަޑިއިރުގެ ދުރުމިނެކެވެ. އަދި ސްޕީޑް ލޯންޗެއްގައި ނަމަ ދެ ގަޑިއިރުގެ ދުރުމިނެކެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ބ. އަތޮޅުގެ މެދުގައި އޮންނަ މި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 3200 މީހުންނެވެ.


އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިއްތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން

...

އާރކް ފޮތް ނެރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން “ދަ ގްރޭންޑް ޕްލޭން އޮފް ދަ ގަންޖް ގްލޫޕް ގްރޫޕް”

...

އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި އެކު ބޭއްވި މީޓިންގެ ތެރެއިން

...

ވެޓްރަންސް ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ސޮކާމޭޓްސް ޓީމު އޭދަފުއްޓަށް އައުމުން މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ތެރެއިން

...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ރައުންޑްގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފުރުމުގެ ތެރެއިން

...

ކްލަބް ދަ ބިގިނާރސްގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ދެއްވި ފައިސާއާއި ކައުންސިލުން ހަވާލުވުމުގެ ތެރެއިން

...